Phorest Vilkår og Betingelser

Pattern

NDEVOR SYSTEMS LIMITED (reg.nr. 369210) med sin registrerede adresse 9 Anglesea Row, Dublin 7, Irland (handel som PHOREST under registreret virksomhedsnavn nr. 241895) (“Phorest“, “vi“, “vores”,“Os”) designet og udviklet en software baseret service, som (i) gør det muligt for vores kunder at styre bookinger og salg i deres salon eller spa; og (ii) gør dem i stand til at oprette en tilpasset mobil applikation til brug for deres klienter i forbindelse med deres bookingsystem (“Services”). Vi tilbyder også at levere hardware til vores kunder i forbindelse med deres brug af tjenesterne (“hardware”).

1. Accept af vilkår og betingelser

1.1 Levering og adgang til og brug af vores tjenester er altid underlagt og betinget af overholdelse af disse vilkår og betingelser og alle gældende love. 

1.2 Ved at udfylde vores online registreringsformular eller underskrive vores ordreformular (alt efter hvad der er relevant) (en “ordre“), betale (i) det oprindelige abonnements beløb vedrørende vores tjenester; og (ii) hvor det er relevant, den aftalte købspris (eller, hvor det er aftalt, et depositum) i forhold til enhver hardware (hver som angivet i din ordre) og klikker på “I AGREE” you (“Customer” or “you” or “din”) indsende et tilbud om at få adgang til og bruge vores tjenester og, hvor det er relevant, købe hardware, underlagt og i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, på hvilket tidspunkt en aftale mellem os anses for at eksistere.

1.3 Disse vilkår og betingelser og vilkårene i din ordre danner din aftale med os og vil udgøre hele aftalen mellem os i forhold til deres emne og erstatte og slukke alle tidligere udkast, aftaler, arrangementer og forståelser mellem os, uanset om de er skriftlige eller mundtlig.

1.4 Phorest kan til enhver tid ændre disse vilkår af forskellige årsager, f.eks. For at afspejle ændringer i gældende love eller opdateringer af tjenester og for at redegøre for nye tjenester eller funktionalitet. Den mest aktuelle version vil altid blive offentliggjort på https://www.phorest.com/dk/vilkaar-og-betingelser/. Hvis en ændring er væsentlig, som bestemt efter Phorest´s eget skøn, underretter Phorest dig via Email. Du kan også få besked om ændringer, mens du bruger vores produkter eller tjenester. Ændringer vil træde i kraft tidligst den dag, de offentliggøres. For at nogle ændringer skal være effektive, kan gældende lov kræve, at Phorest indhenter dit samtykke til sådanne ændringer eller giver dig tilstrækkelig forhåndsvarsel om dem. Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringer, der er foretaget i vilkårene for en tjeneste, skal du stoppe med at bruge denne service, for ved at fortsætte med at bruge tjenesterne angiver du, at du er bundet af de opdaterede vilkår. 

1.5 Phorest ændrer og forbedrer konstant de tjenester, vi leverer. Phorest kan til enhver tid tilføje, ændre eller fjerne funktionalitet fra en service uden forudgående varsel. Phorest kan også begrænse, suspendere eller afbryde en service efter eget skøn. Hvis Phorest afbryder en service, giver vi dig rimelig forhåndsvarsel for at give dig mulighed for at få tjenesterne andre steder. 

2. Levering af tjenester

2.1 Vi leverer tjenesterne til dig som angivet i din ordre og accepteret af os og giver dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar personlig ret til at få adgang til og bruge tjenesterne.

2.2 Vi vil gøre kommercielt rimelige bestræbelser på at gøre tjenesterne tilgængelige 24 timer i døgnet, syv dage om ugen.

2.3 Du må kun tillade dine medarbejdere at bruge tjenesterne. 

2.4 Vi vil også stille dokumentation vedrørende vores tjenester til rådighed for dig (“dokumentationen“).

2.5 Salon Branded mobil app kan kun vælges blandt Phorest skabeloner. For at appen kan downloades i Apple App Store, skal du oprette en Apple Developer -konto. Ved at oprette denne Apple Developer -konto accepterer salonen eller Spa at være ansvarlig for betalingen af ​​eventuelle gebyrer i forbindelse med oprettelse af en konto. Phorest hæfter ikke for eventuelle omkostninger forbundet med Apple og oprettelsen af ​​udviklerkontoen. Hvis din Salon Branded -app på et tidspunkt ikke bruges af dine kunder over et bestemt tidsrum, kan Apple fjerne appen fra App Store, dette påvirker ikke brugere, der allerede har appen installeret på deres enheder, men kan forhindre nye downloads . Det er Salon eller Spa’s ansvar at sikre, at deres app er tilgængelig i app store. Phorest vil bestræbe sig på at samarbejde med Apple for at genoprette appen, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle omkostninger i denne periode. Phorest kan ikke påtage sig noget ansvar i forhold til appens ydeevne, da den leveres via en tredjeparts mobilenhed. Vær opmærksom på, at denne app er optimeret til de nyeste enheder. Kvaliteten af udseendet  er muligvis ikke ensartet på tværs af andre enheder. Appen deaktiveres, hvis servicekontrakten falder i restance. Ved at indsende ethvert design materiale til os, herunder logoer, giver du os en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty fri, ikke-overførbar ret til at få adgang til og bruge dem til et aftalt formål, herunder levering af tjenesterne til dig.

2.6 Du må ikke etablere adgang til,, eller opbevare, distribuere eller overføre nogen virus eller andet (herunder, men ikke begrænset til, orme eller trojanske heste) eller noget materiale medens du gør brug af tjenesterne, der:

(a) er ulovligt, skadeligt , truende, ærekrænkende, uanstændigt, krænkende, chikanerende eller racemæssigt eller etnisk krænkende;

(b) lette ulovlig aktivitet

(c) facilitere  seksuelt eksplicitte billeder

  1. d) fremme ulovlig vold
  2. e) er diskriminerende baseret på race, køn, farve, religiøs overbevisning, seksuel orientering, handicap eller

(f) på anden måde er ulovlig eller forårsager skade eller personskade på nogen person eller ejendom;

og vi forbeholder os retten til, uden ansvar eller forbehold af vores andre rettigheder, at deaktivere din adgang til materiale, der overtræder bestemmelserne i denne klausul.

2.7 Medmindre det er tilladt i disse vilkår og betingelser, vil du ikke:

(a) forsøge at kopiere, ændre, duplikere, oprette afledte materiale fra, indramme, spejle, genudgive, downloade, vise, overføre eller distribuere alle eller dele af vores tjenester og/eller dokumentation (alt efter hvad der er relevant) i enhver form eller medie eller på nogen måde; eller

(b) forsøger at reversere kompilering, adskillelse, reverse engineering eller på anden måde reducere til menneskeligt opfattelig form hele eller nogen del af vores tjenester; eller

(c) få adgang til alle eller en del af tjenesterne og dokumentationen for at bygge et produkt eller en tjeneste, der konkurrerer med tjenesterne og/eller dokumentationen; eller

(d) bruge tjenesterne og/eller dokumentationen til at levere tjenester til tredjemand; eller

(e) licensere, sælge, leje, lease, overføre, tildele, distribuere, vise, afsløre eller på anden måde udnytte kommercielt eller på anden måde gøre tjenesterne og/eller dokumentationen tilgængelig for tredjemand, eller

(f) forsøge at opnå, eller hjælpe tredjeparter med at opnå, adgang til tjenesterne og/eller dokumentation.

2.8 Du vil bruge alle rimelige bestræbelser på at forhindre uautoriseret adgang til eller brug af vores software, tjenesterne og/eller dokumentationen og, i tilfælde af sådan uautoriseret adgang eller brug, straks give os besked.

2.9 Phorest er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med forretningsprocesser eller juridiske spørgsmål, som du har i salonen som følge af brugen af ​​softwaren.

2.10 Samarbejde om betaling og transaktionsrisiko. Kunden vil tage alle rimelige skridt for at sikre, at kunden ikke bruger Phorest Payment -behandlingstjenester til aktiviteter, der udtrykkeligt er forbudt, vil samarbejde om at reducere risikoen for svig eller andet misbrug af betalingstjenesterne ved at dele oplysninger, som er tilladt af hver parts privatliv og juridiske forpligtelser. Kunden vil straks informere Phorest, hvis den får kendskab til svigagtig, ulovlig, vildledende eller krænkende aktivitet.

3. Kundesupport Tjenester

3.1 Vi vil, med forbehold for betaling af relevante gebyrer, give dig kundesupport tjenester som angivet i din ordre og accepteret af os (“Kundesupport tjenester“).

3.2 Phorest er ikke forpligtet til at levere reservedele og/eller arbejdskraft, der kræves til reparation af skader eller udskiftninger forårsaget af (a) brand; (b) Vand; (c) krigshandling eller vold eller andre omstændigheder uden for parternes kontrol; (d) Ulykke som følge af uagtsomhed eller misbrug fra kundens side; (e) Tjenester udført af andet end kvalificeret servicepersonale, der specifikt er godkendt af Phorest.

3.3 Phorest kan inspicere alt computerudstyr inden kontraktens påbegyndelse. Når det er nødvendigt, kan Phorest udføre reparationer eller anmode kunden om at udføre reparationer for at bringe udstyret i overensstemmelse med Phorest´s driftsspecifikationer. Alle gebyrer afholdes af kunden.

3.4 Phorest er ikke ansvarlig for funktionsfejl i hjælpeprodukter og tilbehør leveret af en tredjepart, herunder men ikke begrænset til software, interne computerdele, plottere, internetforbindelse, printere og backup enheder, der bruges til drift af udstyret. Hvis noget tredjeparts udstyr forårsager funktionsfejl i leveret udstyr eller software fra Phorest, afholdes alle reparations- og udskiftningsomkostninger af klienten. Ansvaret for driften af ​​sådanne varer ligger på samme måde hos klienten og/eller tredjepartsleverandøren. 

3.5 Phorest er ikke ansvarlig for reparation eller udskiftning af forbrugsvarer, herunder tastaturer, mus, kuglepenne, bånd, bånd, diske, toner, medier, kvitteringsprinterens termiske rulle osv.

3.6 Kunden tillader Phorest medarbejdere eller behørigt autoriserede agenter fuld licens i dagtimerne (mandag til fredag mellem 0800 og 1730) på en hvilken som helst dag med forbehold for aftale med kunden om at komme ind i kundens lokaler med det formål at vedligeholde eller servicere udstyret og skal sikre, at udstyret er let tilgængeligt for sådanne medarbejdere eller agenter til et sådant formål.

4. Kundedata

4.1 Du ejer alle rettigheder, ejendomsret og interesser i og til alle data, som du indtaster med henblik på at bruge tjenesterne, herunder alle data vedrørende dine klienter (“kundedata“), og har alene ansvar for lovligheden, pålideligheden, integriteten, nøjagtigheden og kvaliteten af ​​kundedata.

4.2 Ved at indsende data, herunder men ikke begrænset til kundedata, til os til ethvert formål, især i forbindelse med din brug af tjenesterne, giver du os en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty fri, ikke-overførbar ret til adgang til og bruge de relevante data til det angivne formål, herunder levering af tjenesterne til dig.

4.3 I tilfælde af tab eller beskadigelse af kundedata er dit eneste og eneste middel for os at bruge rimelige kommercielle bestræbelser på at gendanne de tabte eller beskadigede kundedata fra den seneste sikkerhedskopi af sådanne kundedata, som vi vedligeholder. Vi er ikke ansvarlige for tab, korruption, ødelæggelse, ændring eller videregivelse af kundedata forårsaget af Phorest eller tredjemand.

4.4 Vi overholder vores fortrolighedserklæring (findes på phorest.com/dk/privatliv/). Du giver Phorest eller vores licensgivere tilladelse til at bruge dine kundedata til at udføre direkte markedsføring på dine vegne. 

4.5 Phorest og kunden vil hver især have og overholde en fortrolighedspolitik, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kunder vil opnå de nødvendige rettigheder og samtykker i henhold til gældende lov til at videregive til Phorest og give Phorest mulighed for at indsamle, bruge, beholde og videregive alle oplysninger, som kunden giver Phorest eller gør det muligt for Phorest at indsamle, herunder oplysninger, som Phorest kan indsamle direkte ved hjælp af cookies eller andre lignende midler.

4.6 Hvis vi behandler personoplysninger på dine vegne, når vi udfører vores forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, er det vores hensigt, at du vil være den dataansvarlige, og vi vil være en databehandler og i alle sådanne tilfælde:

(a) du anerkender og accepterer, at personoplysningerne kan overføres eller gemmes uden for EØS eller det land, hvor du er placeret for at udføre tjenesterne og vores andre forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser;

(b) du vil sikre, at du har ret til at overføre de relevante personoplysninger til os, så vi lovligt kan bruge, behandle og overføre personoplysningerne i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser på dine vegne; og

(c) du vil sikre, at de relevante tredjeparter er blevet informeret om og har givet deres samtykke til sådan brug, behandling og overførsel som krævet i al gældende databeskyttelseslovgivning.

4.7 Phorest´s håndtering af kunderelaterede oplysninger, herunder sms-indhold, er underlagt irsk og britisk lovgivning om kommunikation og fortrolighed. Kunden erkender, at Phorest ved lov er forpligtet til at gemme alt meddelelsesindhold og aktivitetslogs i seks måneder, og at Phorest kan kræves ved lov at oplyse detaljer om en kundes aktivitet og SMS -overførsler til myndigheder og retshåndhævende embedsmænd på udtrykkelig anmodning. Kunden erkender, at sms -beskedindhold overføres ukrypteret, og at aflytning af mobiltelefon kommunikation, herunder sms levering, er mulig fra tredjeparter.

4.8 Hvis du er fælles virksomhedsejere eller et partnerskab, betragter vi hver ejer eller partner som ligelig berettiget til kundedata. 

5. Tredjepartsudbydere

5.1 Tjenesterne kan muliggøre eller hjælpe dig med at få adgang til webstedets indhold på, svare til og købe produkter og tjenester fra tredjeparter via tredjepartswebsteder. Det gør du udelukkende på egen risiko. Vi repræsenterer ikke eller forpligter os og har intet ansvar eller nogen som helst forpligtelse i forhold til indhold eller brug af eller korrespondance med et sådant tredjepartswebsted eller transaktioner, der er gennemført, og enhver kontrakt indgået af dig med sådanne tredjepart. Enhver kontrakt indgået og enhver transaktion gennemført via et tredjepart´s websted er mellem dig og den relevante tredjepart, og ikke os. Vi anbefaler, at du henviser til tredjeparts websted´s vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik, før du bruger det relevante tredjepart´s websted. Vi godkender eller godkender ikke noget tredjepartswebsted eller indholdet på nogen af ​​tredjepartswebsteder, der er gjort tilgængelige via tjenesterne.

5.2 Du anerkender hermed din forståelse af, at adgang til internettet, GSM -netværk og andre kommunikationsmedier er forbundet med risici vedrørende godkendelse, datasikkerhed, privatlivets fred, tilgængelighed af tjenester og transmissionens pålidelighed. Du accepterer at bære det fulde og eksklusive ansvar som følge af sådanne risici.

5.3 Phorest er ikke en mobiloperatør. Du anerkender, at Phorest leverer SMS -beskeder via større teleselskaber og mobilnetværk´s udbydere og derfor kun kan påvirke leverings- svarets overførsel af SMS -beskeder inden for de tekniske begrænsninger, som de ovennævnte udbydere pålægger. Phorest er således ikke ansvarlig for eventuelle netværksrelaterede problemer, herunder forsinkelse og sen transmission.

5.4 SMS -beskeder, der indsendes via vores software, vil blive overført til de adresserede mobil modtagere inden for sekunder til minutter, forudsat at modtagerens telefon er tændt og placeret i et område, der er dækket af deres abonnerede mobil netværksudbyder. Du anerkender, at det afhængigt af modtagerens mobiludbyder -service muligvis ikke er muligt at overføre meddelelsen til modtageren, især hvis udbyderen slet ikke understøtter SMS -levering.

5.5 Phorest er ikke en internetudbyder. For at bruge tjenesterne skal du få adgang til world wide web, enten direkte eller via enheder, der har adgang til web baseret indhold, og betale eventuelle servicegebyrer, der er forbundet med sådan adgang. 

5.6 Du anerkender, at overførsel af store SMS- eller e -mail -beløb (over 10.000 meddelelser pr. Dag) kan være underlagt begrænsninger og forsinkelser fra de berørte mobil netværksudbydere. Du accepterer at meddele din hensigt om at overføre sådanne mængder til Phorest mindst 2 arbejdsdage i forvejen for at sikre, at en sådan levering kan finde sted uden afbrydelser.

5.7 Du anerkender, at du skal indhente positivt samtykke fra alle mobiltelefonbrugere til at modtage SMS -data fra dig. Det samme gælder for e -mail. Du må ikke sende SMS -beskeder eller e -mails til modtagere, der har gjort det klart, at de ikke ønsker at modtage SMS -beskeder eller reklamer via SMS og/eller e -mails. Phorest er ikke ansvarlig for SMS -beskeder eller e -mails, der leveres til en mobiltelefon bruger, efter at han/hun har bedt om at fravælge at modtage yderligere SMS -transmissioner eller e -mails fra dig.

5.8 SMS -beskeder får en levetid på 72 timer. SMS -beskeder, der ikke kunne leveres med succes til modtagerens mobiltelefon inden for denne periode, kasseres uden varsel. Phorest debiterer overført SMS -beskeder fra din Phorest SMS -konto i henhold til dens transmissions logfiler. Disse logfiler anses for korrekte og gyldige, selvom du har gjort indsigelse mod nøjagtigheden af ​​disse regnskabs optegnelser, men Phorest´s undersøgelser har ikke fremlagt tegn på et teknisk problem eller en fejl. 

5.9 Phorest er ikke ansvarlig for indholdet af e -mails, sms’er eller andet kommunikationsmedium, der sendes fra Phorest -softwaren af ​​nogen som helst årsag. 

5.10 Online booking reservationsgebyrer beholdes af Phorest til dækning af kort behandling, omkostninger til sikker opbevaring af kundens kreditkortoplysninger og andre omkostninger i forbindelse med denne service. Disse indskud fjernes derefter fra prisen på den service, som kunden betaler i salonen. Disse gebyrer betales ikke til dig.  

6. Vores forpligtelser

6.1 Vi forpligter os til, at tjenesterne udføres væsentligt i overensstemmelse med dokumentationen og med rimelig dygtighed og omhu.

6.2 Forpligtelsen i klausul 7 finder ikke anvendelse på omfanget af afvigelser, der er forårsaget af brug af tjenesterne i strid med vores instruktioner eller ændring eller ændring af tjenesterne af andre end os eller vores behørigt autoriserede entreprenører eller agenter . Hvis tjenesterne ikke er i overensstemmelse med det foregående tilsagn, vil vi på vores bekostning bruge alle rimelige kommercielle bestræbelser på straks at rette en sådan mangel eller give dig et alternativt middel til at opnå den ønskede ydelse. En sådan korrektion eller udskiftning udgør dit eneste og eneste middel mod brud på tilsagnet i klausul 7. Uanset det foregående,vi:

garanterer(a) ikke, at din brug af tjenesterne vil være uafbrudt eller fejlfri; eller at tjenesterne, dokumentationen og/eller de oplysninger, du har indhentet via tjenesterne, opfylder dine krav; og

(b) ikke er ansvarlige for forsinkelser, leveringsfejl eller andre tab eller skader som følge af overførsel af data over kommunikationsnetværk og faciliteter, herunder internettet, og du anerkender, at tjenesterne og dokumentationen kan være underlagt begrænsninger, forsinkelser og andre problemer, der er forbundet med brugen af ​​sådanne kommunikationsfaciliteter.

6.3 Vi forpligter os til at behandle betalinger fra kunder for produkter og tjenester leveret af eller til at blive leveret af dig til kunden. Vi afregner de indsamlede midler på dine vegne minus vores gebyrer og relevante skatter til dig regelmæssigt som aftalt med dig. Vi forbeholder os retten til at forsinke eller tilbageholde dette forlig, hvis vi af en eller anden grund mener, at de ekstraordinære omkostninger for os til at opkræve betalingen på dine vegne overstiger de beløb, der skal afregnes til dig. Disse ekstraordinære omkostninger omfatter, men er ikke begrænset til, omkostninger til behandling af tilbageførsler (se 8.1 (d)), eventuelle bøder eller sanktioner, der opkræves af vores betalings behandler i forbindelse med betalinger, der behandles for dig. I tilfælde af at du ikke har tilstrækkelige midler til at betale dig til at dække vores ekstraordinære omkostninger, fakturerer vi dig disse omkostninger, og du accepterer betaling af disse fakturaer.

6.4 Disse vilkår og betingelser forhindrer os ikke i at indgå lignende aftaler med tredjemand eller uafhængigt udvikle, bruge, sælge eller licensere dokumentation, produkter og/eller tjenester, der ligner dem, der leveres under disse vilkår og betingelser.

7. Kundens forpligtelser

Du vil:

(a) give os alt nødvendigt samarbejde i forhold til disse vilkår og betingelser; 

(b) give os al nødvendig adgang til sådanne oplysninger, som vi måtte kræve for at levere tjenesterne, herunder men ikke begrænset til kundedata, oplysninger om sikkerhedsadgang og konfigurations- tjenester;

(c) overholde alle gældende love og regler med hensyn til dine aktiviteter under disse vilkår og betingelser;

(d) udføre alle andre kundeansvar i disse vilkår og betingelser rettidigt og effektivt. I tilfælde af forsinkelser i din levering af sådan hjælp som aftalt af parterne, kan vi justere enhver aftalt tidsplan eller leveringsplan som rimeligt nødvendigt;

(e) indhente og beholde alle nødvendige licenser, samtykker og tilladelser, der er nødvendige for, at vi, vores entreprenører og agenter kan opfylde deres forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, herunder uden begrænsning af tjenesterne;

(f) sikre, at dit netværk og dine systemer overholder de relevante specifikationer fra os fra tid til anden; 

(g) være eneansvarlig for fremskaffelse og vedligeholdelse af dine netværksforbindelser og telekommunikation forbindelser fra dine systemer til vores datacentre og alle problemer, betingelser, forsinkelser, leveringsfejl og alle andre tab eller skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med dine netværksforbindelser eller telekommunikationer links eller forårsaget af internettet; 

(h) overholde al gældende skattelovgivning i din jurisdiktion uden at stole på softwaren; og  

(i) overholder vilkårene og betingelserne for vores betalingsbehandling partnere og underliggende betalingsordninger og tilsynsmyndigheder.

8. Gebyrer og betaling

8.1 Du betaler os:-

(a) eventuelle kundesupport gebyrer, som angivet i din ordre; 

(b) det oprindelige abonnements beløb, som angivet i din ordre, før du får adgang til og bruger tjenesterne; 

(c) eventuelle tilbagevendende abonnements beløb og/eller yderligere udgifter eller gebyrer, når og når de betales, som angivet i din ordre; og

(d) ethvert gebyr for betalinger, der behandles af os på dine vegne, og som af en eller anden grund tilbagebetales af en kunde af dine produkter og tjenester, og som ikke er blevet bestridt. Beløbet for dette gebyr vil bestå af det beløb, der skal betales tilbage af slutkunden plus eventuelle gebyrer og afgifter, der opkræves af vores betalingsbehandling partnere i behandlingen af ​​tilbageførslen.

8.2 Hvis vi af en eller anden grund ikke modtager nogen betaling, når den bliver betalt, kan vi, uden at det berører andre rettigheder og retsmidler, vi har til rådighed, uden ansvar over for dig deaktivere din adgangskode, konto og adgang til alle eller dele af tjenesterne.

8.3 Der opkræves et administrationsgebyr på 20 EUR for hver måned (eller del heraf), hvor en betaling, der skal betales i henhold til denne aftale, er forfalden.

8.4 Du accepterer, at Phorest fratrækker alle gebyrer og afgifter i forbindelse med brugen af ​​vores produkter fra de almindelige afregninger til dig af de beløb, vi har behandlet og indsamlet på dine vegne.

8.5 Vi kan ændre den pris, du bliver opkrævet, eller ændre prisen for bestemte produkter eller tjenester. Du vil blive underrettet om ændringerne med den nødvendige meddelelse, og du har mulighed for at stoppe med at bruge vores service (r), som prisen (erne) er blevet ændret for.  

9. Ejendomsret

Du anerkender og accepterer, at vi og/eller vores licensgivere ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder i tjenesterne og dokumentationen. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, giver disse vilkår og betingelser dig ingen rettigheder til eller i, patenter, ophavsrettigheder, databaseret, forretningshemmeligheder, handelsnavne, varemærker (uanset om de er registreret eller uregistreret) eller andre rettigheder eller licenser mht. af tjenesterne eller dokumentationen.

10. Fortrolighed

10.1 Vi vil hver især opbevare enhver information, som er den ejendomsretlige og/eller fortrolige til den anden (“fortrolige oplysninger“) i fortrolighed og, medmindre det kræves ved lov, ikke gøre den andens fortrolige oplysninger tilgængelige for tredjemand eller brug den andens fortrolige oplysninger til ethvert andet formål end implementeringen af ​​disse vilkår og betingelser.

10.2 Denne forpligtelse overlever, når disse vilkår og betingelser ophører, uanset om de opstår.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Med forbehold af den næste sætning og i det maksimale omfang, der er tilladt ved lov, gælder Phorest´s og dets tilknyttede selskabers ansvar over for kunden som følge af eller i forbindelse med denne aftale, uanset om den er baseret på kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), strengt ansvar eller anden juridisk eller rimelig teori, vil blive bestemt som følger: (a) alle indirekte, tilfældige, følgeskader, særlige eller eksemplariske skader er udelukket; og (b) for direkte skader i forbindelse med Phorest -levering af betalingsbehandling tjenester vil der gælde et samlet loft på 5 basispoint (0,05%) af det samlede behandlingsvolumen i løbet af 12 måneders periode forud for begivenheden, der giver anledning til ansvaret. Phorest´s ansvar for overtrædelse af § 10 (bortset fra i forbindelse med Phorest´s uautoriserede brug eller videregivelse af data, der resulterer i overtrædelse af § 10, er ubegrænset, bortset fra at Phorest´s samlede erstatningsansvar for krav, der opstår som følge af uautoriseret videregivelse eller brug af data vil ikke overstige det mindste af: (x) 50 basispoint (0,5%) af det samlede behandlingsvolumen i løbet af 12 måneders periode forud for begivenheden, der giver anledning til ansvaret, og (y) 25 tusinde EURO. Denne klausul angiver hele vores økonomiske ansvar (herunder ethvert ansvar for handlinger eller undladelser fra vores medarbejdere, agenter og underleverandører) over for dig:

(a) der opstår under eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser

(b) med hensyn til enhver brug, du foretager af enhver hardware, tjenesterne og dokumentationen eller en del af dem; 

(c) levering af os af nogen kundesupport tjenester; og

(d) med hensyn til enhver repræsentation, erklæring eller tortiv handling eller undladelse (herunder uagtsomhed), der opstår under o r i forbindelse med disse vilkår og betingelser.

11.2 Bortset fra hvad der udtrykkeligt og specifikt er angivet i disse vilkår og betingelser:

(a) påtager du dig alene ansvaret for resultater opnået fra brugen af ​​tjenesterne og dokumentationen af ​​dig og for konklusioner trukket fra sådan brug. Vi påtager os intet ansvar for skader forårsaget af fejl eller mangler i oplysninger, instruktioner eller scripts, som du har givet os i forbindelse med tjenesterne, eller handlinger foretaget af os på din vejledning;

(b) alle garantier, erklæringer, betingelser og alle andre vilkår af enhver art, der er underforstået ved lov eller almindelig lov, er i videst muligt omfang tilladt af gældende lov, udelukket fra disse vilkår og betingelser; og

(c) hardware, tjenester og dokumentation leveres til dig på en “som den er” basis; og

(d) du påtager dig alene ansvaret for at sikre nøjagtigheden og overholdelsen af ​​skattelovgivningen i din jurisdiktion af alt output, der er opnået fra brugen af ​​softwaren.

11.3 Intet i disse vilkår og betingelser udelukker vores ansvar:

(a) for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed; eller

(b) for bedrageri eller svigagtig vildledning. 

11.4 Med forbehold af klausulerne 11.2 og 11.3:

(a) er vi ikke ansvarlige, uanset om der er tale om tort (herunder forsømmelse eller tilsidesættelse af lovpligtig pligt), kontrakt, forkert fremstilling, restitution eller på anden måde for tab af fortjeneste, tab af forretning, udtømning af goodwill og/eller lignende tab eller tab eller korruption af data eller oplysninger, eller rent økonomisk tab, eller for ethvert særligt, indirekte eller følgeskab, omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter, der dog opstår under disse vilkår og betingelser; og

(b) vores samlede samlede ansvar i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed eller overtrædelse af lovpligtige pligter), vildledende fremstilling, restitution eller andet, der opstår i forbindelse med udførelsen eller påtænkte opfyldelse af disse vilkår og betingelser, vil være begrænset til værdien af første abonnements beløb betalt til os i forbindelse med din ordre.

12. Skadesløsholdelse

Du vil forsvare os, holde os skadesløs og holde os ufarlige mod krav, handlinger, sager, tab, skader, udgifter og omkostninger (herunder uden begrænsning retsomkostninger og rimelige advokatsalærer) som følge af brud på dig på disse vilkår og betingelser eller i forbindelse med din brug af hardware, tjenester og/eller dokumentation.

13. Gyldighedsperiode og opsigelse

13.1 De seneste vilkår og betingelser, der er tilgængelige på https://www.phorest.com/dk/vilkaar-og-betingelser/, begynder, medmindre andet afsluttes i overensstemmelse med denne klausul, på datoen for accept af vores ordre og fortsætter i en periode på et år og vil derefter automatisk blive fornyet for efterfølgende et års perioder, medmindre kunden skriftligt meddeler opsigelsen til Phorest, ikke mindre end to måneder før udløbet af en sådan periode på et år. En sådan opsigelse får virkning fra næste påfølgende jubilæum for kontrakten. Hvis du opsiger inden afslutningen af ​​din kontraktperiode, skylder du os de abonnementsgebyrer, der skal betales i resten af ​​den kontraktperiode.

13.2 Uden at det berører andre rettigheder eller retsmidler, som parterne kan have ret til, kan vi opsige disse vilkår og betingelser uden ansvar over for dig, hvis: 

(a) du begår et væsentligt brud på vilkårene i disse vilkår og betingelser og ( hvis en sådan overtrædelse kan afhjælpes) undlader at afhjælpe denne overtrædelse inden for 30 dage efter skriftlig meddelelse om overtrædelsen; eller

(b) der træffes en ordre, eller der træffes beslutning om afvikling af Kunden, eller der opstår omstændigheder, der giver en kompetent domstol ret til at træffe en likvidation kendelse i forhold til Kunden; eller

(c) Kunden dømmes konkurs; eller

(d) der bestilles en udnævnelse af en eksaminator til at styre kundens anliggender, forretning og ejendom; eller 

(e) en modtager er udpeget til nogen af ​​kundens aktiver eller virksomhed; eller

(f) Kunden laver enhver aftale eller sammensætning med sine kreditorer eller indgiver en ansøgning til en kompetent domstol om beskyttelse af sine kreditorer på nogen måde; eller

(g) Kunden ophører med eller truer med at ophøre med at handle; eller

(h) der er ændret kontrol over Kunden; eller

(i) Kunden foretager eller lider enhver lignende eller analog handling i enhver jurisdiktion som følge af gæld.

13.3 Hvis du modtager et offentligt tilskud og har brugt dette til at betale for en periode med Phorest -abonnementsgebyrer, refunderes disse servicegebyrer ikke, hvis du ønsker at opsige, før betalingsperioden for abonnementsgebyret er udløbet. 

13.4 Ved ophør af disse vilkår og betingelser af en eller anden grund:

(a) alle licenser, der er givet til kunden i henhold til disse vilkår og betingelser, ophører straks; 

(b) Kunden vender tilbage og ikke foretager yderligere brug af udstyr, ejendom, dokumentation og andre varer (og alle kopier af dem);

(c) Vi kan ødelægge eller på anden måde bortskaffe kundedata i vores besiddelse, når der er gået 60 dage fra dato for kontraktens ophør. You can extract your customer contact information and transaction history from the software at any time using the reporting and client extraction tools as detailed in the Phorest customer support Wiki. If you require a data export from Phorest, this will require the work of an engineer and will therefore take up to 15 business days to be completed from the date of the request, provided that you have, at that time, paid all fees and charges outstanding at and resulting from termination (whether or not due at the date of termination). The files exported will be a single export file and will not be customized in any respect. You will pay all reasonable expenses incurred by us in returning or disposing of Customer Data; and

(d) parternes påløbne rettigheder ved ophør eller fortsættelsen efter ophør af enhver bestemmelse, der udtrykkeligt er angivet for at overleve eller implicit overlever opsigelse, vil ikke blive påvirket eller fordømt.

14. Diverse bestemmelser

14.1 Overdragelse: Du må ikke overdrage nogen af ​​dine rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser.

14.2 Adskillelighed: Alle vilkår og bestemmelser i disse vilkår og betingelser er adskilte og adskillelige, og hvis et vilkår eller en bestemmelse holdes eller erklæres for ikke at kunne håndhæves, ulovligt eller ugyldigt helt eller delvist af en domstol, tilsynsmyndighed eller anden kompetent myndighed det vil i den grad kun blive anset for ikke at være en del af disse vilkår og betingelser, og håndhævelsen, lovligheden og gyldigheden af ​​resten af ​​disse vilkår og betingelser vil under ingen omstændigheder blive påvirket. Hvis en parts rettigheder eller forpligtelser som følge af denne klausul fungerer, ændres imidlertid væsentligt til skade for denne part, kan denne part opsige disse vilkår og betingelser inden for 30 dage fra datoen for den relevante afgørelse af den relevante afgørelse truffet af den relevante domstol, tilsynsmyndighed eller anden kompetent myndighed.

14.3 Hele aftalen: Disse vilkår og betingelser og vilkårene i enhver beslægtet ordre erstatter alle tidligere repræsentationer, arrangementer, forståelser og aftaler og angiver hele, fuldstændige og eksklusive aftale og forståelse mellem os. Vores rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser er uafhængige, kumulative og berører ikke alle andre rettigheder, uanset om det er et spørgsmål om almindelig lov, statut, skik eller på anden måde.

14.4 Tilgivelse og dispensation: Intet afkald fra os med hensyn til brud på disse vilkår og betingelser fra dig vil fungere som et afkald på ethvert efterfølgende brud. Ingen svigt eller forsinkelse fra os i udøvelsen af ​​nogen rettighed eller afhjælpning vil fungere som et afkald herpå, og en enkelt eller delvis udøvelse eller afkald på nogen rettighed eller afhjælpning vil ikke skade den videre udøvelse af nogen anden rettighed eller afhjælpning.

14.5 Gældende lov: Disse vilkår og betingelser og alle relationer skabt af den vil i alle henseender være underlagt og fortolket i overensstemmelse med irsk lov.

14.6 Jurisdiktion: De irske domstole har enekompetence til at bilægge enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser eller dens udførelse.

vilkaar-og-betingelser