Voorwaarden PhorestPay

Pattern Pattern

1. Verhouding tot de Phorest Serviceovereenkomst

 • Wanneer u gebruik maakt van de PhorestPay Card Terminal, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hieronder vermelde algemene voorwaarden, de Servicevoorwaarden van Phorest en alle updates of wijzigingen die Phorest of Stripe van tijd tot tijd aanbrengt aan een van beide. Deze PhorestPay Voorwaarden vormen een aanvulling op de Servicevoorwaarden van Phorest, die betrekking hebben op het gebruik van de algemene diensten van Phorest en de producten van PhorestPay. Voor zover er een conflict is tussen de Servicevoorwaarden van Phorest en deze voorwaarden met betrekking tot de PhorestPay Card Terminal, zullen deze voorwaarden voorrang hebben.

2. Beperkte hardware garantie

 • a. Deze overeenkomst omvat een beperkte garantie tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik voor een periode van één (1) jaar vanaf de verzendingsdatum. Onder deze overeenkomst en met inachtneming van de onderstaande clausules 2(b), 2(c) en 2(d) zal defecte hardware worden vervangen. U dient Phorest direct op de hoogte te brengen van ieder defect, storing of ander incident dat leidt tot verlies van gebruik van de apparatuur of de noodzaak van reparatie of onderhoud;
 • b. U dient de defecte PhorestPay-hardware met alle accessoires, snoeren, kabels, onderdelen en documentatie binnen veertien (14) dagen na ontvangst van uw vervangende PhorestPay-hardware aan Phorest te retourneren op het aangegeven adres. Indien u uw defecte PhorestPay-hardware niet binnen de door Phorest gespecificeerde procedure en termijn retourneert, zal Phorest dit op uw PhorestPay-rekening (indien hier een saldo op staat) of de volgende rekening van uw Phorest abonnement doorberekenen. Dit is uw enige en exclusieve oplossing voor schending van deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie is alleen geldig voor u als u de oorspronkelijke koper van de hardware van PhorestPay bent. De garantiedekking eindigt indien u uw PhorestPay-hardware verkoopt of overdraagt. Neem contact op met Phorest Support om een op garantie gebaseerde retourzending aan te vragen;
 • c. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op PhorestPay-hardware die onderhevig is geweest aan wijziging, reparatie, sabotagepogingen, ongelukken, misbruik, brand, overmacht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aardbeving, overstroming, orkaan, bliksem of tornado) of andere externe oorzaken;
 • d. U kunt de terminal niet verkopen of overdragen aan een andere derde partij; als u dit doet, vervalt uw garantie. De garantie geldt niet voor hardware die is gesaboteerd of die is gerepareerd.

3. Phorest Pay Terminal toegang

 • a. Na betaling van één of beide vergoedingen vermeld in artikel 3(b) of 3(c), behoort de PhorestPay Card Terminal tot uw eigendom. Blijvende toegang tot de functies van de terminal is afhankelijk van clausules 3(b) en 3(c) hieronder;
 • b. Phorest kan, naar eigen inzicht, maandelijkse toegangskosten in rekening brengen voor iedere terminal van PhorestPay. Deze kosten zijn aan verandering onderhevig en worden u duidelijk meegedeeld op het moment van aankoop;
 • c. Phorest kan, naar eigen inzicht, een eenmalige vooruitbetaling in rekening brengen voor levenslange toegang tot de software die voor elk apparaat vereist is. Deze kosten zijn aan verandering onderhevig en worden u duidelijk meegedeeld op het moment van aankoop;
 • d. Door de PhorestPay Terminal te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met een gebruiksduur van minimaal één (1) jaar. Indien u het gebruik vóór het einde van deze termijn probeert te staken, zal Phorest ofwel uw rekening van PhorestPay (indien hier een saldo op staat) ofwel het saldo van de toegangskosten tot de software in rekening brengen op uw volgende rekening van uw Phorest abonnement. De minimale looptijd is één (1) jaar vanaf de verzendingsdatum;
 • e. Indien u extra PhorestPay Card Terminals nodig hebt, hetzij als vervangende apparaten die niet onder onze garantie vallen zoals beschreven in artikel 2, hetzij als apparaten die nodig zijn in het kader van de normale bedrijfsvoering, bent u extra kosten verschuldigd zoals beschreven in artikel 3(a) of 3(b) hierboven;
 • f. U dient direct alle updates van Phorest te installeren om de Diensten te kunnen blijven gebruiken.

4. Beëindigen

 • a. In geval van vroegtijdige beëindiging wordt het saldo van de contractstermijn direct opeisbaar en wordt iedere toegang ingetrokken;
 • b. Tenzij anderszins bij wet verboden, en onverminderd de andere rechten of rechtsmiddelen van Phorest, heeft Phorest het recht om (i) uw toegang per direct te beëindigen indien u een van de voorwaarden van deze overeenkomst en (ii) een van de diensten schendt, naar eigen inzicht en op ieder moment; op voorwaarde dat, indien u deze overeenkomst niet schendt, wij een pro rata terugbetaling zullen doen van alle door u vooruitbetaalde toegangskosten die de periode weergeven waarin u geen toegang had tot het product;
 • c. Als er gedurende een periode van 1 maand nog toegangskosten openstaan, wordt uw account gedeactiveerd. In deze inactieve toestand kan het zijn dat u de terminal van PhorestPay niet kunt gebruiken.