PhorestPay-korttipäätteen käyttöehdot

Pattern Pattern

1. Suhde Phorestin palvelusopimukseen 

Käyttämällä PhorestPay-korttipäätettä hyväksyt nimenomaisesti alla luetellut käyttöehdot, Phorestin palveluehdot ja kaikki Phorestin tai Stripen ajoittain tekemät päivitykset tai muutokset mihin tahansa edellä olevaan. Nämä korttipäätteen ehdot täydentävät Phorestin palveluehtoja, jotka säätelevät Phorestin yleisten palvelujen ja PhorestPay-tuotteidemme käyttöä. Mikäli Phorestin käyttöehtojen ja näiden PhorestPay-korttipäätettä koskevien ehtojen välillä on ristiriitoja, nämä ehdot ovat ensisijaisia.

2. Rajoitettu laitteistotakuu

a. Tämä sopimus sisältää rajoitetun takuun materiaali- ja valmistusvikojen osalta normaalissa käytössä yhden (1) vuoden ajan tuotteen lähetyspäivästä. Viallinen laitteisto korvataan tämän sopimuksen ja jäljempänä olevien lausekkeiden 2(b), 2(c) ja 2(d) mukaisesti. Sinun tulee välittömästi ilmoittaa Phorestille laitevioista, toimintahäiriöstä tai muista tapahtumista, jotka johtavat laitteen käyttökelvottomuuteen tai korjaus- tai huoltotarpeeseen;

b. Sinun on palautettava viallinen PhorestPay-laitteisto Phorestille ilmoitettuun osoitteeseen kaikkine lisävarusteineen, kaapeleineen, osineen ja asiakirjoineen, neljäntoista (14) päivän kuluessa PhorestPay-varalaitteiston vastaanottamisesta. Mikäli et palauta viallista PhorestPay-laitettasi Phorestin määrittämän prosessin ja aikataulun mukaisesti, Phorest joko veloittaa joko PhorestPay-tililtäsi (mikäli siellä on saldoa) tai sisällyttää veloituksen seuraavaan PhorestPay-laskuusi. Tämä on sinun ainoa ja yksinomainen sanktiosi tämän rajoitetun takuun rikkomisesta. Tämä rajoitettu takuu koskee vain PhorestPay-laitteiston alkuperäistä ostajaa. Takuu raukeaa, mikäli myyt tai siirrät PhorestPay-laitteistosi toiselle osapuolelle. mikäli haluat tehdä takuuperusteisen palautuksen, ota yhteyttä Phorest-tukeen;

c. Tämä rajoitettu takuu ei koske PhorestPay-laitteita, johon on kohdistunut muutoksia, korjauksia, peukalointia, onnettomuuksia, väärinkäyttöä, tulipaloa, luonnonilmiöitä (mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta: maanjäristys, tulva, hurrikaani, salamanisku tai tornado) tai muita ulkoisia syitä;

d. Et saa myydä tai siirtää päätettä muulle kolmannelle osapuolelle; tämä mitätöi takuusi. Takuu ei koske laitteita, joita on peukaloitu tai korjattu.

3. PhorestPay-korttipäätteen käyttö

a. Maksettuasi jommankumman/molemmat lausekkeessa 3(b) tai 3(c) luetteloiduista maksuista, PhorestPay-päätteen omistusoikeus siirtyy sinulle. Päätteen ominaisuuksien jatkuvaan käyttöön sovelletaan alla olevia lausekkeita 3(b) ja 3(c);

b. Phorest voi oman harkintansa mukaan veloittaa sinulta kuukausittaisen käyttömaksun PhorestPay-päätelaitetta kohden. Nämä maksut voivat muuttua ja niistä ilmoitetaan sinulle selkeästi ostopisteessä;

c. Phorest voi oman harkintansa mukaan veloittaa sinulta kertaluontoisen ennakkomaksun kuhunkin laitteeseen tarvittavan ohjelmiston käyttämisestä. Nämä maksut voivat muuttua ja niistä ilmoitetaan sinulle selkeästi ostopisteessä;

d. Käyttämällä PhorestPay-päätettä hyväksyt nimenomaisesti käyttämään sitä vähintään yhden (1) vuoden ajan. Phorest joko veloittaa joko PhorestPay-tililtäsi (mikäli siellä on saldoa) tai sisällyttää ohjelmiston käyttömaksun saldon seuraavaan PhorestPay-laskuusi. Vähimmäiskäyttöaika on yksi (1) vuosi lähetyspäivästä;

e. Mikäli tarvitset lisää PhorestPay-päätteitä joko korvaavana laitteena, jota takuumme ei kata (lausekkeessa 2 kuvatulla tavalla), tai normaaliin liiketoimintaan, olet vastuussa lausekkeissa 3(a) tai 3(b) kuvatuista lisämaksuista;

f. Sinun on välittömästi asennettava kaikki Phorest-päivitykset jatkaaksesi palvelujen käyttöä.

4. Irtisanominen

a. Mikäli irtisanominen tapahtuu ennenaikaisesti, vähimmäisajan saldo erääntyy maksettavaksi välittömästi ja kaikki käyttöoikeudet peruutetaan;

b. Ellei laki toisin kiellä ja rajoittamatta Phorestin muita oikeuksia tai oikeussuojakeinoja, Phorestilla on oikeus välittömästi irtisanoa (i) käyttöoikeutesi, mikäli rikot mitä tahansa tämän sopimuksen ehtoa ja (ii) mikä tahansa palvelu milloin tahansa oman harkintamme mukaan; mikäli et ole rikkonut tätä sopimusta, hyvitämme kaikki etukäteen maksamasi käyttömaksut suhteutettuna ajanjaksoon, jonka aikana sinulla ei ole ollut tuotteen käyttöoikeutta;

c. Mikäli erääntyviä käyttömaksuja ei makseta yhden kuukauden kuluessa, tilisi siirtyy passiiviseen tilaan. Tämän passiivisen tilan aikana et välttämättä voi käyttää PhorestPay-päätettä.