PHOREST KÄYTTÖEHDOT

Pattern Pattern

NDEVOR SYSTEMS LIMITED (rek. nro. 369210, osoite: 9 Anglesea Row, Dublin 7, Irlanti), joka toimii nimellä PHOREST (rek. nro. 241895) (jäljempänä “Phorest”, “me”) on suunnitellut ja kehittänyt ohjelmistopohjaisen palvelun, joka mahdollistaa (i) asiakkaidemme (jäljempänä “Asiakas” tai “sinä”) liikkeen ajanvarausten ja myynnin hallinnoinnin ja (ii) tekee mahdolliseksi asiakkaita varten kustomoitujen ajanvaraukseen liittyvien puhelinsovellusten kehittämisen (jäljempänä “Palvelu”). Tarjoamme myös asiakkaillemme laitteita palveluiden käyttöä varten (“Laitteisto”).

1.  Käyttöehtojen hyväksyminen 

1.1 Palvelujemme toimittamiseen, käytettävyyteen ja käyttöön sovelletaan aina näitä käyttöehtoja ja kaikkia sovellettavia lakeja.

1.2 Täyttämällä verkossa rekisteröitymislomakkeemme tai allekirjoittamalla tilauslomakkeen (soveltuvilta osin) (jäljempänä ”Tilaus”) ja maksamalla (i) Palveluihin liittyvän ensimmäisen tilausmaksun (ii) sovitun kauppahinnan (tai mikäli asiasta on sovittu, käsirahan) Tilaukseen kuuluvan laitteiston (jäljempänä ”Laitteisto”) osalta  (joista sovitaan erikseen Tilauksessasi) sekä klikkaamalla “HYVÄKSYN”-painiketta,  muodostuu  Phorestin ja Asiakkaan välille (jäljempänä yhdessä ”Osapuolet”) sopimus (jäljempänä ”Sopimus”) ja saat Palvelun ja siihen mahdollisesti kuuluvan laitteiston käyttöösi näiden käyttöehtojen (jäljempänä ”Käyttöehdot”) mukaisesti. 

1.3 Nämä käyttöehdot ja Tilauksessasi määritellyt muut ehdot muodostavat sinun ja Phorestin välisen Sopimuksen kokonaisuudessaan ja syrjäyttävät kaikki Osapuolten väliset aikaisemmat Palvelua koskevat suulliset ja kirjalliset sopimukset, järjestelyt ja yhteisymmärrykset.  Osapuolet eivät voi vedota mihinkään muihin kuin tämän Sopimuksen ehtoihin.

1.4 Phorest voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa useasta eri syystä, esimerkiksi vastaamaan sovellettavien lakien muutoksia, vastaamaan palvelun päivityksiä ja selittämään uusia palveluja tai toiminnallisuutta. Nykyisin versio julkaistaan aina sivulle https://www.phorest.com/fi/kayttoehdot/. Jos muutos on Phorestin oman harkinnan mukaan olennainen, Phorest ilmoittaa siitä sinulle sähköpostitse. Sinulle voidaan myös ilmoittaa muutoksista käyttäessäsi tuotteitamme tai palvelujamme. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan niiden julkaisupäivänä. Joidenkin muutosten voimaantulemiseksi sovellettava laki voi edellyttää Phorestia hankkimaan suostumuksesi tällaisiin muutoksiin tai antamaan sinulle niistä riittävän ennakkoilmoituksen. Jos et hyväksy käyttöehtojen muutoksia, lopeta palvelun käyttö. Palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa, että sitoudut noudattamaan päivitettyjä ehtoja.

1.5 Phorest muuttaa ja parantaa jatkuvasti tarjoamaansa palvelua. Phorest voi lisätä, muuttaa tai poistaa ominaisuuksia palvelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Phorest voi myös rajoittaa, lakkauttaa tai lopettaa palvelun oman harkintansa mukaan. Jos Phorest lopettaa palvelun, ilmoitamme asiasta sinulle kohtuullisesti etukäteen, jotta voit hankkia palvelun muualta.

2. Palveluiden tarjoaminen

2.1 Tarjoamme Asiakkaalle Tilauksessa määritellyt ja Phorestin hyväksymät Palvelut, joihin Asiakas saa ei-yksinomaisen ja siirtokelvottoman henkilökohtaisen käyttöoikeuden.

2.2 Käytämme kaupallisesti kohtuulliseksi katsottavia toimenpiteitä tarjotaksemme Palvelua 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa. 

2.3 Vain Asiakkaalla ja Asiakkaan työntekijöillä on oikeus käyttää Palvelua. 

2.4 Tarjoamme Palveluun liittyvän kirjallisen ja sähköisen materiaalin (jäljempänä “Dokumentaatio”) saatavillesi.

2.5 Liikkeelle brändätty mobiilisovellus voidaan valita erilaisista valmiista malleista (templates). Jotta sovellus voidaan ladata Apple App Storesta tulee asiakkaan luoda oma Apple Developer Account. Luomalla tämän Apple Developer tilin salonki sitoutuu vastaamaan tilin perustamiseen liittyvien maksujen maksamisesta. Phorest ei ole vastuussa mistään Applelle ja kehittäjätilin perustamiseen liittyvistä kustannuksista. Jos asiakkaasi eivät missään vaiheessa käytä salongin brändättyä sovellusta tietyn ajanjakson aikana, Apple voi poistaa sovelluksen App Storesta. Tämä ei vaikuta käyttäjiin, joiden sovellus on jo asennettu laitteisiin, mutta se voi estää uusia latauksia. Salongin vastuulla on varmistaa, että heidän sovelluksensa on saatavana sovelluskaupasta. Phorest pyrkii työskentelemään Applen kanssa sovelluksen palauttamiseksi, mutta emme ole vastuussa mistään tänä aikana aiheutuneista kustannuksista. Huomaa, että tämä sovellus on optimoitu uusimmille laitteille. Sovelluksen toiminta estetään, mikäli Asiakas viivästyy Sopimuksen mukaisissa maksuissaan. Sovellusta käytetään kolmannen osapuolen valmistamissa laitteissa, eikä Phorest siten voi ottaa vastuuta sovelluksen toiminnassa ilmenevistä vioista. Asiakkaan tulee ottaa huomioon mobiilisovelluksen Android versiota käyttäessään, että sovellus on optimoitu uusimmille Samsung-laitteille. Ulkoasun laatu saattaa vaihdella eri Android-laitteiden välillä. Asiakas hyväksyy, että Phorest tarjoaa Asiakkaan sovelluksen Applen App Storessa & Google Play Storessa. Lähettäessäsi meille mitä tahansa materiaalia Palvelun käyttöönottamiseksi annat meille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan ja siirtokelvottoman oikeuden käyttää lähettämääsi materiaalia Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

2.6 Sinulla ei ole oikeutta Palvelua käyttäessäsi käyttää, levittää, varastoida, välittää tai lähettää viruksia, muita laitteita, muita haittaohjelmia tai materiaalia, joka: 

(a) on laitonta, haitallista, uhkaavaa, halventavaa, hävytöntä, loukkaavaa, ahdistelevaa tai rodullisesti tai etnisesti loukkaavaa;

(b) mahdollistaa lainvastaisen toiminnan;

(c) esittää seksuaalista kanssakäyntiä;

(d) mainostaa laitonta väkivaltaa;

(e) on syrjivää rodun, sukupuolen, ihonvärin, uskonnon, seksuaalisen suuntutumisen tai vammaisuuden perusteella; tai 

(f) on muuten laitonta tai voi aiheuttaa vahinkoa tai vaurioita henkilöille tai omaisuudelle. 

Pidätämme oikeuden estää pääsysi Palveluun, mikäli rikot tässä kohdassa määriteltyjä ehtoja.

2.7 Sikäli kun näissä käyttöehdoissa ei ole erikseen sallittu, sinulla ei ole oikeutta:

(a) yrittää kopioida, muokata, tehdä jäljennöstä, esittää julkisesti, siirtää tai jaella Palvelua tai Dokumentaatiota kokonaisuudessaan tai sen osaa missään muodossa, millään viestimellä tai keinoin; tai 

(b) yrittää kääntää, purkaa, takaisinmallintaa tai muuten muuntaa Palvelua tai sen osaa; tai

(c) käyttää Palvelua tai Dokumentaatiota kehittääksesi palvelun, joka kilpailee Phorestin Palvelun ja/tai Dokumentaation kanssa; tai 

(d) käyttää Palvelua ja/tai Dokumentaatiota tarjotaksesi palveluita kolmansille; tai

(e) lisensoida, myydä, vuokrata, siirtää, luovuttaa, jakaa, esittää, julkistaa, ilmaista tai käyttää muuten kaupallisesti hyväksi Palvelua ja/tai Dokumentaatiota tai saattaa niitä kolmannen osapuolen saataville; tai 

(f) yrittää hankkia tai auttaa kolmansia osapuolia hankkimaan pääsyä Palveluun ja/tai Dokumentaatioon.

2.8 Sinun tulee kohtuullisissa määrin pyrkiä estämään luvaton pääsy ja käyttö ohjelmistoomme, Palveluun ja/tai Dokumentaatioon ja ilmoittamaan meille, mikäli tällaista toimintaa esiintyy. 

2.9 Phorest ei vastaa Asiakkaalle ohjelmiston käytöstä aiheutuvista välillisistä vahingoista. 

2.10 Maksua ja transaktioriskiä koskeva yhteistyö. Asiakkaan on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että asiakas ei käytä Phorest Payment -käsittelypalveluja mihinkään nimenomaisesti kiellettyyn toimintaan. Lisäksi asiakas tekee yhteistyötä petosriskin tai muun maksupalvelun väärinkäytön vähentämiseksi jakamalla tietoa kunkin osapuolen yksityisyyden ja oikeudellisen velvoitteen sallimalla tavalla. Jos asiakas tulee tietoiseksi vilpillisestä, laittomasta, petollisesta tai väärinkäyttävästä toiminnasta, asiakas ilmoittaa siitä välittömästi Phorestille.

3. Asiakastuki

3.1 Tarjoamme Tilauksen mukaisesti ja Tilaukseen soveltuvia maksuja vastaan sinulle asiakastukea (jäljempänä “Asiakastuki”).

3.2 Phorest ei ole vastuussa varaosien ja/tai työvoiman toimittamisesta seuraavista syistä johtuvien vahinkojen korjaamiseksi tai korvaamiseksi: (a) tulipalo; (b) vesi; (c) sota- ja väkivaltatoimet tai muut olosuhteet, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa; (d) asiakkaan laiminlyönnistä tai väärinkäytöstä johtuva onnettomuus; (e) muun kuin Phorestin erikseen valtuuttaman pätevän huoltohenkilöstön palvelut.

3.3 Phorest voi tarkastaa atk-laitteet ennen sopimuksen aloittamista. Tarvittaessa Phorest voi suorittaa korjauksia tai vaatia asiakasta suorittamaan korjauksia Phorestin toimintaehtojen noudattamiseksi. Asiakas vastaa kaikista maksuista.

3.4 Phorest ei ole vastuussa mistään kolmansien osapuolien tarjoamista lisälaitteiden tai –varusteiden toimintahäiriöistä, mukaan lukien, muttei rajoittuen, kolmansien ohjelmistot, sisäiset tietokoneosat, piirturit, internetyhteydet, kopiokoneet ja varmuuskopiolaitteet. Mikäli jokin kolmannen tarjoamista varusteista aiheuttaa korjaus- tai jälleenhankintakuluja, ovat kaikki tällaiset kulut Asiakkaan vastuulla. Asiakkaan vastuulla on samoin kolmannen tarjoaminen laitteiden toiminta. 

3.5 Phorest ei ole vastuussa kulutustavaroiden, mukaan lukien näppäimistön, hiiren, kynien, teippien, nauhojen, levyjen, väriaineiden, viestinten, kuittitulostimien, lämpörullien jne. korjauksesta tai jälleenhankinnasta. 

3.6 Asiakkaan tulee sallia erikseen sovitusti Phorestin työntekijöiden tai asianmukaisesti valtuutettujen asiamiesten pääsy Asiakkaan tiloihin Palveluun liittyvien laitteiden ylläpitoa ja huoltoa varten. Asiakkaan tulee varmistaa, että kaikki Palveluun liittyvät laitteistot ovat sovitusti saatavilla Phorestin työntekijöille tai asiamiehillä ylläpito- tai huoltotoimia varten.  

4. Henkilötietojen käsittely

4.1 Asiakkaalla säilyy omistusoikeus kaikkeen Palveluun lisäämäänsä dataan, mukaan lukien Asiakkaan omiin asiakkaisiin liittyvään dataan, esimerkiksi asiakasrekisteriin (jäljempänä ”Asiakasdata”). Asiakkaalla on yksinomainen vastuu Asiakasdatasta ja muusta lisäämästään datasta, mukaan lukien vastuu kolmannen osapuolen tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta ja voimassa olevien lakien ja asetusten noudattamisesta. 

4.2 Phorestilla on maailmanlaajuinen, ei-yksinomainen, rojaltivapaa ja siirtokelvoton oikeus kaikkeen Asiakkaan Palveluun lisäämään sellaiseen dataan, jota tarvitaan Sopimuksen toteuttamiseksi Sopimuksessa määritellyin tavoin; 

4.3 Mikäli Asiakasdata vahingoittuu tai se menetetään, Phorestin oikaisukeinot rajoittuvat kaupallisesti kohtuulliseksi katsottaviin toimenpiteisiin menetetyn tai vahingoittuneen Asiakasdatan palauttamiseksi Phorestin tallentaman viimeisimmän varmuuskopion avulla. Phorest ei ole vastuussa kolmannen osapuolen aiheuttamasta Asiakasdatan menetyksestä, tuhoutumisesta, muutoksista tai julkiseksi tulemisesta.

4.4 Phorest noudattaa kulloinkin voimassaolevaa tietosuojaselostetta, joka löytyy osoitteesta phorest.com/fi/privacy. Asiakas antaa suostumuksensa Phorestin tai sen lisenssinantajan suorittamalle suoramarkkinoinnille Asiakkaan lukuun.

4.5 Sekä Phorestilla että asiakkaalla on heidän noudattamansa rekisteriseloste, joka on sovellettavan lain mukainen. Asiakas hankkii sovellettavan lain mukaiset oikeudet ja suostumukset paljastaa Phorestille ja sallia Phorestin kerätä, käyttää, säilyttää ja paljastaa Phorestin rekisteriselosteen mukaisesti tietoja, jotka asiakas toimittaa Phorestille tai sallii Phorestin kerätä, mukaan lukien tiedot, joita Phorest voi kerätä suoraan evästeiden tai muiden samankaltaisten keinojen kautta.

4.6 Käsitellessään henkilötietoja Asiakkaan puolesta ja tarjotakseen Palvelun Asiakkaalle, Phorest toimii henkilötietolain mukaisena henkilötietojen käsittelijänä ja asiakas rekisterinpitäjänä. Tällaisessa tapauksessa:

(a) Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle Palvelun toimittamiseksi Asiakkaalle Sopimuksen mukaisesti; 

(b) Asiakas takaa, että hänellä on oikeus siirtää hallitsemansa henkilötiedot Phorestille, ja Phorestilla on oikeus käyttää, käsitellä ja siirtää tällaisia henkilötietoja Asiakkaan puolesta Sopimuksen mukaisesti; ja 

(c) Asiakas takaa, että sellaisia kolmansia osapuolia, joiden oikeuksia henkilötietojen käsittely koskee, on tiedotettu asiasta soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti ja he ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojen käytölle, käsittelylle ja siirrolle.

4.7 Voimassaoleva lainsäädäntö käsittelee Phorestin Asiakkaisiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä. Asiakas tiedostaa, että Phorest säilyttää lain edellyttämällä tavoin kaikki Phorestin Asiakkaisiin liittyvät toimintalokit ja viestien sisällöt kuukauden ajan ja on velvoitettu luovuttamaan nämä tiedot viranomaisille mahdollisen nimenomaisen tietojen luovutuspyynnön johdosta. Asiakas tiedostaa, että tekstiviestien sisällöt siirretään kryptaamattomina ja että matkapuhelinviestinnän salakuuntelu, tekstiviestiviestintä mukaan lukien, on mahdollista kolmanten osapuolten toimesta.

4.8 Mikäli olette yrityksen yhteisomistajia tai liikekumppaneita, pidämme molempia omistajia tai kumppaneita yhtä oikeutettuina Asiakasdataan.

5. Kolmas palveluntarjoaja

5.1 Palvelu saattaa mahdollistaa tai avustaa Asiakasta käyttämään kolmannen osapuolen verkkosivustoa ja ostamaan tuotteita ja palveluita kolmannen osapuolen verkkosivustolta. Toiminta tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla. Phorest ei edusta tällaisia kolmansia osapuolia, eikä sitoudu tai kanna vastuuta tai muunlaisia velvoitteita kolmansien tuottasta sisällöstä tai sen käytöstä. Phorest ei ota vastuuta kolmansien osapuolien verkkosivustoista tai Asiakkaan ja kolmannen osapuolen välillä tehdyistä liiketoimista ja sopimuksista. Mikä tahansa sopimus ja tehty kauppa kolmannen osapuolen verkkosivuston kautta on Asiakkaan ja kolmannen osapuolen välinen, eikä Phorest ole sen osapuolena. Kehotamme Asiakasta tutustumaan kolmansien osapuolien verkkosivustojen sopimusehtoihin ja tietosuojaselosteisiin ennen kolmansien verkkosivustojen käyttämistä. 

5.2 Asiakas tiedostaa internetiin, matkapuhelinverkkoihin ja muihin viestimiin pääsyyn liittyvät riskit koskien muun muassa oikeaksi todistamista, tietoturvaa, yksityisyyttä, palveluiden saatavuutta ja lähetyksen luotettavuutta. Asiakas tunnustaa kantavansa täyden ja yksinomaisen vastuun liittyen lueteltuihin riskeihin. 

5.3 Phorest ei ole matkapuhelinoperaattori. Asiakas tiedostaa, että Phorest toimittaa tekstiviestejä merkittävien telekommunikaatioyritysten ja mobiiliverkko-operaattoreiden kautta ja kykenee näin ollen vaikuttamaan viestintään edellä mainittujen operaattorien asettamissa rajoissa. Phorest ei näin ollen ole vastuussa mistään tietoverkkoon liittyvistä ongelmista, mukaan lukien mahdolliset viiveet ja myöhästynyt tiedonsiirto.

5.4 Ohjelmistomme kautta lähetetyt tekstiviestit siirretään vastaanottajille edellyttäen, että vastaanottajan puhelin on päällä ja sijaitsee matkapuhelinoperaattorinsa kattamalla alueella. Asiakas tiedostaa, että ohjelmiston kautta ei välttämättä voida onnistuneesti lähettää viestiä vastaanottajalle johtuen vastaanottajan matkapuhelinoperaattorin tarjoamista palveluista, erityisesti mikäli operaattori ei tue tekstiviestien toimitusta ollenkaan.

5.5 Phorest ei ole internet-palveluntarjoaja. Käyttääksesi Palveluita, sinulla täytyy olla tarpeelliset tietoliikenneyhteydet ja pääsy internetiin ja vastaat tällaisten yhteyksien hankkimisesta, toimintakunnosta, tietoturvasta ja päivityksistä.

5.6 Ymmärrät, että suurten teksti- tai sähköpostimäärien (yli 10 000 viestiä päivässä) lähetys voi tarkoittaa rajoituksia ja viivästyksiä mobiiliverkko-operaattoreiden puolelta. Varmistaaksesi lähetyksenne onnistuminen ilman häiriöitä, tulee sinun ilmoittaa aikeistasi lähettää tällaisia suuria määriä viestejä Phorestille vähintään kaksi työpäivää ennen lähetystä.

5.7 Ymmärrät, että sinun tulee hankkia suostumus kaikilta vastaanottajilta teksti- ja sähköpostiviestien vastaanottamiseen. Sinun ei tule lähettää viestejä vastaanottajalle, joka on selvästi ilmaissut, ettei halua vastaanottaa mainontaa teksti- tai sähköpostiviestein. Phorest ei vastaa lähetetyistä teksti- tai sähköpostiviesteistä vastaanottajan pyydettyä pois jättäytymistä Asiakkaan lähetyslistoilta.

5.8 Tekstiviestit, joita ei 72 tunnin kuluessa lähetyksestä ole pystytty onnistuneesti toimittamaan perille vastaanottajan matkapuhelimeen, poistetaan ilman erillistä ilmoitusta. Phorest veloittaa lähetetyt viestit Phorest tekstiviestitililtä lähetyslokitietojen mukaisesti. Lokitiedot katsotaan oikeiksi ja päteviksi, vaikka olisitte vastustaneet kirjanpidon tarkkuutta, mutta Phorestin tutkinnassa ei ole löytänyt todisteita teknisistä ongelmista tai virheestä. 

5.9 Phorest ei ole vastuussa sähköpostien, tekstiviestien tai minkään muun järjestelmästä lähetetyn viestin tai vastaavan sisällöstä. 

5.10 Phorest voi periä maksuja kaikista ennakkomaksuista, joita asiakkaasi maksavat varatakseen ajan. Nämä maksut kattavat kortin käsittelyn, asiakkaan luottokorttitietojen turvallisen tallennuksen ja muut tähän palveluun liittyvät kulut. Nämä maksut vähennetään ennakkomaksusta ennen kuin se lähetetään pankkitilillesi. Asiakkaasi maksamat ennakkomaksut vähennetään palvelun hinnasta, jonka asiakas maksaa salongissa.

6. Velvollisuutemme

6.1 Takaamme, että Palvelut suoritetaan Dokumentaation mukaisesti sekä kohtuullisella taidolla ja huolellisuudella. 

6.2 Ellei Palvelu ole Sopimuksen mukainen, Phorest pyrkii omalla kustannuksellaan kohtuulliseksi katsottavin toimenpitein korjaamaan tällaiset Palvelun puutteet tai tarjoamaan Asiakkaalle vaihtoehtoisen keinon, jotta Palvelun puutteet saadaan korjatuiksi. Phorestin pyrkimykset puutteen poistamiseksi muodostavat ainoan oikaisukeinon ja korvauksen kohdan 6.1 loukkauksesta. Edellä mainitusta huolimatta:

(a) emme takaa Palvelun keskeytyksettömyyttä tai virheettömyyttä tai sitä, että Palvelut ja/tai Dokumentaatio vastaavat vaatimuksianne; ja 

(b) emme ole vastuussa sellaisista viivästyksistä, toimituksen epäonnistumisesta tai muusta menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu tiedon siirtämisestä tietoliikenneverkon välityksellä. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Palvelut ja Dokumentaatio saattavat kärsiä tällaisista viivästyksistä tai muista tietoliikeverkosta johtuvista ongelmista. 

6.3 Sitoudumme käsittelemään asiakkaiden maksuja tuotteista ja palveluista, joita tarjoat tai joita tulet tarjoamaan asiakkaalle. Maksamme puolestasi kerätyt varat (miinus palkkiot ja sovellettavat verot) säännöllisesti sopimuksemme mukaisesti. Pidätämme oikeuden viivyttää tai pidättää sinulle maksettavan summan, jos jostain syystä uskomme, että poikkeukselliset kustannukset, jotka meille aiheutuvat maksun perimisestä puolestasi, ylittävät sinulle maksettavan summan. Näitä poikkeuksellisia kustannuksia ovat muun muassa takaisinperinnästä aiheutuvat kustannukset (katso kohta 8.1 (d)) ja kaikki maksunkäsittelijämme määräämät sakot tai seuraamukset, jotka liittyvät puolestasi käsiteltyihin maksuihin. Jos sinulla ei ole riittävästi varoja poikkeuksellisten kustannuksiemme maksamiseen, laskutamme sinulta nämä kustannukset ja sitoudut maksamaan nämä laskut.

6.4 Tämä Sopimus ei estä Phorestia solmimasta samanlaisia sopimuksia kolmansien kanssa tai aseta esteitä muun samankaltaisen dokumentaation ja/tai palvelun itsenäiselle kehitykselle, käytölle, myynnille tai lisensoinnille. 

6.5 Tämä kohta 6 ei sovellu sellaiseen puutteeseen, joka johtuu Phorestin ohjeiden vastaisesta Palvelun käytöstä tai muiden kuin Phorestin tai valtuutetun urakoitsijan toimesta Palveluun tehdyistä muutoksista. 

6.6 Varmistaaksemme Phorest-alustan vakauden kaikille asiakkaillemme, Phorest saattaa toisinaan joutua rajoittamaan tai estämään pyyntöjä alustallemme

7. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan tulee tarjota Phorestille:

(a) tarpeellinen yhteistyö, jotta Phorest voi suorittaa Palvelut Sopimuksen mukaisesti; ja 

(b) kaikki tarvittava pääsy sellaisiin tietoihin, joita Phorest edellyttää Palvelun suorittamiseksi, mukaan lukien Asiakasdata ja tietoturvaan liittyvä informaatio. 

(c) noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia suorittaessaan Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan; ja

(d) noudattaa kaikkia muita Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan oikea-aikaisesti ja tehokkaalla tavalla. Voimme harkintamme varaisesti muuttaa Palvelun aikatauluja tai toimitusajankohtaa, mikäli tarvitset lisäaikaa tällaisten velvoitteiden täyttämiseen; ja

(e) hankkia ja pitää huolta tarpeellisten lisenssien ja suostumusten ja lupien hankkimisesta Phorestille, jotta Phorest voi suorittaa Sopimuksesta johtuvat velvoitteensa; ja

(f) pitää huolta, että verkko- ja muut järjestelmät vastaavat antamiamme kulloinkin voimassaolevia ohjeita; ja 

(g) olla yksinomaisesti vastuussa verkkoyhteyksien ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta sekä näihin mahdollisesti liittyvistä ongelmista, viivästyksistä, toimitusten viivästyksistä ja laiminlyönneistä; ja 

(h) olla käyttämättä Palvelusta saatavaa informaatiota kirjanpitoaineistona. 

(i) noudatat maksunkäsittelykumppanimme, niiden maksujärjestelmien ja sääntelijöiden käyttöehtoja.

8. Maksut ja laskutus

8.1 Sinun tulee maksaa meille:-

(a) Tilauksessasi määritellyt maksut eri palveluista; 

(b) Tilauksessasi määritelty Palveluihin liittyvä ensimmäinen tilausmaksu; 

(c) Tilauksessasi määritellyt toistuvat tilausmaksut ja/tai lisäkulut niiden erääntyessä.

(d) Maksat meille:
kaikki maksut, jotka olemme käsitelleet puolestasi ja jotka asiakas perii takaisin tuotteistasi ja palveluistasi mistä tahansa syystä ja joita ei ole onnistuneesti kiistetty. Tämä maksu sisältää summan, jonka asiakas perii takaisin sekä kaikki maksut ja verot, jotka maksukäsittelijäkumppanimme veloittaa takaisinperintää käsitellessään.

8.2 Jos Asiakas ei maksa erääntynyttä maksuaan sovittujen ehtojen mukaisesti, on Phorestilla oikeus ilman vastuuseuraamuksia estää Asiakkaan pääsy Palveluun, kunnes Asiakas on maksanut kaikki  erääntyneet maksut Phorestille.

8.3 Kaikkiin tämän Sopimuksen mukaisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Sopimuksen mukaiset Palvelut laskutetaan kuukausittain. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.

8.4 Suostut siihen, että Phorest vähentää kaikki tuotteisiimme liittyvät maksut ja verot säännöllisten sopimustemme kautta summista, jotka olemme käsitelleet ja keränneet puolestasi.

8.5 Voimme muuttaa sinulta veloittamaamme hintaa tai tiettyjen tuotteiden tai palvelujen hintaa. Sinulle ilmoitetaan muutoksista ja sinulla on mahdollisuus lopettaa niiden palvelujen käyttö, joiden hintaa on muutettu.

9. Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun ja Dokumentaatioon kuuluvat Phorestille ja pysyvät Phorestin ja/tai sen lisenssinantajan omistuksessa. Mikäli tässä Sopimuksessa ei ole muuta sovittu, Asiakkaalle ei myönnetä tai siirretä oikeuksia koskien patentteja, tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia. toiminimiä, tavaramerkkejä (rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä) tai mitään muitakaan Palveluun tai Dokumentaatioon liittyviä immateriaalioikeuksia. 

10. Salassapito

10.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja olemaan paljastamatta tai käyttämättä muuhun kuin tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin kokonaan tai osittain luottamuksellista tietoa (jäljempänä ”Luottamuksellinen Tieto”) kolmansille, lukuun ottamatta laista johtuvia julkistamis- tai ilmoitusvelvollisuuksiaan. 

10.2 Sopimuksen päättyminen ei vaikuta tämän kohdan 10 mukaisiin velvoitteisiin. 

11. Vastuunrajoitukset

11.1 Seuraavien virkkeiden mukaan ja lain sallimissa rajoissa Phorestin ja sen kumppaneiden vastuu asiakkaalle, joka johtuu tästä sopimuksesta tai liittyy siihen, riippumatta siitä, perustuuko se sopimukseen, vahingontekoon (mukaan lukien laiminlyönti), ankaraan vastuuseen tai muuhun oikeudelliseen tai oikeudenmukaiseen teoriaan, määritetään seuraavasti: (a) kaikki välilliset, satunnaiset, johtuvat, erityiset tai esimerkilliset vahingot luetaan pois; ja (b) Phorestin tarjoamiin maksujenkäsittelypalveluihin liittyviin välittömiin vahinkoihin sovelletaan viiden peruspisteen (0,05 %) aggregaattirajaa käsittelyn kokonaismäärästä vastuuseen johtanutta tapahtumaa edeltäneen 12 kuukauden aikana. Phorestin vastuu pykälän 10 rikkomisesta (lukuun ottamatta Phorestin luvatonta käyttöä tai pykälän 10 rikkomiseen johtavaa tietojen paljastamista) ei ole rajoitettu, mutta Phorestin kokonaisvastuu tietojen luvattomasta luovuttamisesta tai käytöstä syntyvästä korvausvastuusta ei ylitä vähäisempää seuraavista: (x) 50 peruspistettä (0,5 %) käsittelyn kokonaismäärästä vastuuseen johtanutta tapahtumaa edeltäneen 12 kuukauden aikana; ja (y) 25 tuhatta euroa. Tässä lausekkeessa määritetään koko taloudellinen vastuumme (mukaan lukien vastuu työntekijöidemme, välittäjiemme ja alihankkijoidemme toimista tai laiminlyönnistä) sinulle:

(a) johtuen näistä ehdoista tai liittyen niihin; 

(b) laitteiston, palvelujen, dokumentaation tai niiden minkä tahansa osan käytöstä;

(c) asiakaspalvelumme toimittamisesta; ja

(d) näistä ehdoista johtuvista tai niihin liittyvistä esityksistä, lausumista, laittomasta toimesta tai laiminlyönnistä (mukaan lukien välipitämättömyys).

11.2  Ellei näissä käyttöehdoissa nimenomaan ja erityisesti mainita:

(a) olet yksin vastuussa palvelujen ja asiakirjojen käytöstä saaduista tuloksista ja tällaisen käytön johtopäätöksistä. Emme ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat virheistä tai puutteista tiedoissa, ohjeissa tai käsikirjoituksissa, jotka olet toimittanut meille palvelujen yhteydessä, tai toimista, joita olemme tehneet sinun ohjauksellasi;

(b) sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikki takuut, edustukset, ehdot ja kaikki lainsäädännön tai tapaoikeuden edellyttämät ehdot eivät sisälly näihin käyttöehtoihin;

(c) ja laitteisto, palvelut ja asiakirjat tarjotaan “sellaisenaan”; ja 

(d) olet yksin vastuussa sen varmistamisesta, että kaikki ohjelmiston käytöstä saadut tuotot ovat täsmällisiä ja että noudatat lainkäyttöalueesi verotuslainsäädäntöä.

11.3 Nämä käyttöehdot eivät poissulje vastuutamme: 

(a) huolimattomuudestamme aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta; tai 

(b) petoksesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta.

11.4 Yhdessä lausekkeiden 11.2 ja 11.3 kanssa:

(a) emme ole vastuussa mistään näistä käyttöehdoista johtuvasta voiton menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liikearvon alenemisesta ja/tai vastaavasta tappiosta, tietojen menetyksestä tai korruptiosta, puhtaasta taloudellisesta menetyksestä tai mistään erityisestä, epäsuorasta tai johtuvasta menetyksestä, kustannuksesta, vahingosta, veloituksesta tai muusta, riippumatta siitä, johtuuko se vahingonteosta (mukaan lukien laiminlyönti tai lakisääteisen velvollisuuden rikkominen), sopimuksesta, harhaanjohtamisesta, korvaamisesta tai muusta; ja

(b) näiden ehtojen täyttämiseen tai suunniteltuun täyttämiseen liittyvä kokonaisvastuumme, riippumatta siitä, johtuuko se sopimuksesta, vahingonteosta (mukaan lukien huolimattomuus tai lakisääteisen velvollisuuden rikkominen), harhaanjohtamisesta, korvaamisesta tai muusta, rajoittuu alkuperäisen tilaussumman arvoon, joka on maksettu meille tilauksesi yhteydessä.

12. Indemnity

Asiakas sitoutuu puolustamaan omalla kustannukseltaan Phorestia sellaisia kanteita ja vaatimuksia vastaan, jotka johtuvat Asiakkaan Palveluun, ja/tai Dokumentaatioon tai Laitteistoon liittyvästä sopimusrikkomuksesta. Asiakas vastaa tuomioistuimen tällaisen vaateen johdosta Phorestin korvattavaksi määräämistä vahingonkorvauksista, sakoista ja kuluista (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut kohtuullisine asianajokuluineen).

13. Voimassaolo ja päättyminen

13.1 Päivitetyt käyttöehdot löytyvät https://www.phorest.com/fi/kayttoehdot/. Asiakkaan ja Phorestin välinen Sopimus tulee voimaan Asiakkaan hyväksyessä Käyttöehdot ja Phorestin myöntäessä Asiakkaalle käyttöoikeuden Palveluun. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu automaattisesti vuoden jaksoissa, ellei Asiakas irtisano Sopimusta kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen meneillään olevan vuoden mittaisen sopimusjakson päättymistä. Irtisanominen astuu voimaan kirjallista irtisanomisilmoitusta seuraavana meneillään olevan sopimusjakson vuosipäivänä. 

13.2 Phorest voi purkaa Sopimuksen seuraavista syistä irtisanomisaikaa noudattamatta ja minkäänlaista vastuuta Asiakasta kohtaan kantamatta:

(a) Asiakkaan olennainen sopimusrikkomus, jota ei ole Phorestin lähettämän kirjallisen ilmoituksen jälkeen korjattu 30 päivän kuluessa; tai

(b) Asiakas asetetaan selvitystilaan, saneerausmenettelyyn tai konkurssiin tai tämän taloudellinen tilanne on heikentynyt olennaisesti, tai jos on ilmeistä, että näin tulee tapahtumaan; tai 

(c) Asiakkaan liiketoiminta loppuu tai uhkaa loppua; tai 

(d) Asiakkaan määräysvallassa tai omistussuhteissa tapahtuu olennainen muutos.

13.3 Sopimuksen päättyessä syystä riippumatta: 

(a) kaikki Asiakkaalle tämän sopimuksen perusteella myönnetyt lisenssit päättyvät välittömästi; 

(b) asiakas palauttaa Phorestille kaiken Laitteiston, Dokumentaation ja muut Palveluun liittyvät välineet (sekä niiden kopiot);

(c) me tuhoamme tai muuten hankkiudumme eroon hallussamme olevasta Asiakasdatasta, ellemme saa Asiakkaalta kirjallista pyyntöä toimittaa viimeisimmät varmuuskopiot Asiakasdatasta. Pyrimme toimittamaan   varmuuskopiot kaupallisesti kohtuulliseksi katsottavin toimenpitein viimeistään 30 päivän kuluttua kirjallisesta pyynnöstä, mikäli Asiakas on maksanut kaikki Sopimuksen mukaiset maksut, jotka Sopimuksen päättäminen eräännyttää. Sinun tulee maksaa meille Asiakasdatan palautuksesta johtuvat kohtuulliset kulut; ja

(d) Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Sopimuksen kohdat jäävät voimaan, jotka ovat luonteensa tai nimenomaisen sanamuotonsa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa myös Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. 

14. Muut ehdot

14.1 Sopimuksen siirto: Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle.

14.2 Sopimuslausekkeiden erillisyys: Mikäli jokin osa näistä Käyttöehdoista katsotaan pätemättömäksi, kyseinen osa ei vaikuta muiden sopimuskohtien pätevyyteen, vaan ne pysyvät voimassa. Mikäli jonkin osan pätemättömyyden seurauksena toisen osapuolen oikeudet tai velvollisuudet olennaisesti muuttuvat sen osapuolen haitaksi, voi kyseinen osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen 30 päivän sisällä tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen asiaa koskevasta päätöksestä. 

14.3 Sopimus kokonaisuudessaan: Sopimus sisältää̈ kaiken, mitä Osapuolet ovat tässä̈ asiassa sopineet, ja kumoaa kaikki aikaisemmat Osapuolten Palvelua koskevat suulliset ja kirjalliset sopimukset, järjestelyt ja yhteisymmärrykset. Osapuolet eivät voi vedota mihinkään muihin kuin tämän Sopimuksen ehtoihin.

14.4 Oikeudesta luopuminen: Sopimuksen mukaisesta oikeudesta luopuminen ei johda luopumiseen muista Sopimuksen mukaisista oikeuksista tai oikeudenmenetykseen muissa, vastaavissa tapauksissa.

14.5 Sovellettava laki: Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Irlannin lakia 

14.6 Riitojen ratkaisu: Näihin Käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa Irlannissa. 

PhorestPay-korttipäätteen käyttöehdot

PhorestPay-korttipäätteen käyttöehdot https://www.phorest.com/fi/phorestpay-korttipaatteen-kayttoehdot/

Phorest Growth Fund säännöt ja ehdot

Phorest Growth Fund säännöt ja ehdot https://www.phorest.com/fi/growth-fund-saannot-ja-ehdot/